מטפחות ראש מעוצבות בירושלים
מילים לשיר של ביתר גם בתקופות הכי קשות