גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ ח.פ
מפת פתח תקווה רחוב סיני